Priemyselné zariadenia

Vďaka rôznorodému použitiu pôdnych pilót, môžu byť široko využívané na trvalé alebo dočasné zakladanie rôznych priemyselných zariadení:

  • na zhotovenie bodových základov pre priemyselné haly v prípade typu pôdy patriacej do nízkej triedy pôdy alebo hladiny podzemnej vody nad úrovňou základu v kombinácii s betónovou bodovou základňou
  • pre inštaláciu menších prenosových telekomunikačných staníc na zelenej lúke
  • inštalácia svietidiel vo verejných priestoroch a športových zariadeniach
  • rýchla inštalácia plynových nádrží a síl bez betónovania
  • zakladanie bezpečnostných deliacich bariér
  • ukotvené upevnenie oporných múrov
  • upevnenie lešenia

Podrobné informácie o riešeniach nájdete v brožúre na stiahnutie.