Poľnohospodárske budovy ľahkou konštrukciou

V mnohých ohľadoch je použitie betónu v poľnohospodárstve nevýhodné. Základové pásy neumožňujú mobilitu stanov a budov, prípadné neskoršie premiestnenie bodových základov je však tiež veľmi nákladný a časovo náročný proces.

Realizujte základy pre svoje poľnohospodárske budovy pomocou používania pôdnych pilót, ktoré umožnia výstavbu vašich budov za každého počasia, dokonca aj v zime.

Ďalej pokiaľ by ste chceli premiestniť vaše budovy, môžete to ľahko urobiť jednoduchým vyberaním pilót resp. ich opakovaním umiestnením pilót, to všetko bez výkopu a betónovania.

Ponúkame rôzne riešenia zakladania pre rôzne konštrukcie, o ktorých viac informácií nájdete v našej brožúre na stiahnutie.