O Nás

Xanders Solutions sa zaoberá veľkoobchodom s vysoko kvalitných helických pôdnych pilót a ich príslušenstva, ako aj projektovaním a realizáciou služieb súvisiacich s touto technológiou zakladania.

Xanders Solutions je výhradným slovenským distribútorom výrobkov pre pilotáž fínskej spoločnosti Paaulupiste Oy.