Inštalácia pôdnych pilót

Pôdne pilóty môžu byť inštalované takmer v akejkoľvek pôde za akýchkoľvek podmienok. Prírodné podmienky a poveternostné podmienky neovplyvňujú možnosť inštalácie pôdnych pilót. Inštalácia sa môže vykonať aj za teplôt pod bodom mrazu, na nerovných, svahových plochách alebo aj vo vodnom prostredí.

Inštalácia pôdnych pilót sa môže uskutočniť v závislosti od ich rozmerov a pôdy:

  • RUČNE s prípravkom na zakrútenie

    ( napr. kovová tyč)

  • S RUČNÝM STROJOM S ELEKTRICKÝM POHONOM

  • HYDRAULICKÝM STROJOM